20 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới lây nhiễm trong cộng đồng

Xét nghiệm nhanh mắc COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng.
Xét nghiệm nhanh mắc COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng.
Xét nghiệm nhanh mắc COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top