2 thực phẩm cấm kỵ ăn cùng thịt vịt nhiều người không biết để tránh

Những sai lầm khi ăn thịt vịt có thể làm mất tác dụng của loại thực phẩm này. Ảnh: Healthline.
Những sai lầm khi ăn thịt vịt có thể làm mất tác dụng của loại thực phẩm này. Ảnh: Healthline.
Những sai lầm khi ăn thịt vịt có thể làm mất tác dụng của loại thực phẩm này. Ảnh: Healthline.
Lên top