2 nữ sinh lớp 7 "dùng chung" bạn trai, người mang thai, người mắc sùi mào gà

PGS.TS Phạm Thị Thanh Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn SKSS- KHHGĐ
PGS.TS Phạm Thị Thanh Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn SKSS- KHHGĐ