2 khách hàng lây nhiễm HIV vì đi làm đẹp

Người sử dụng dịch vụ “mặt nạ ma cà rồng” có thể bị truyền nhiễm các bệnh lây qua đường máu, nhất là HIV.
Người sử dụng dịch vụ “mặt nạ ma cà rồng” có thể bị truyền nhiễm các bệnh lây qua đường máu, nhất là HIV.
Người sử dụng dịch vụ “mặt nạ ma cà rồng” có thể bị truyền nhiễm các bệnh lây qua đường máu, nhất là HIV.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top