2 huyện ở Hải Dương bị phong tỏa, người dân khám chữa bệnh ở đâu?

ThS.BS Nguyễn Trọng Khoa kiểm tra đột xuất Trạm Y tế phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương (Ảnh: Bộ Y tế)
ThS.BS Nguyễn Trọng Khoa kiểm tra đột xuất Trạm Y tế phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương (Ảnh: Bộ Y tế)
ThS.BS Nguyễn Trọng Khoa kiểm tra đột xuất Trạm Y tế phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương (Ảnh: Bộ Y tế)
Lên top