2 chị em ruột bị cắt bỏ tử cung ở Bắc Giang - bài 1: Vỡ tử cung chẩn đoán đau ruột thừa