2 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 1 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 243

Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Lên top