2 bệnh nhân tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh được công bố khỏi bệnh

Bệnh nhân tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh được công bố khỏi bệnh. Ảnh do Bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh được công bố khỏi bệnh. Ảnh do Bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh được công bố khỏi bệnh. Ảnh do Bệnh viện cung cấp.
Lên top