2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 xuất viện

2 bệnh nhân niễm COVID-19 xuất viện sáng 18.2
2 bệnh nhân niễm COVID-19 xuất viện sáng 18.2
2 bệnh nhân niễm COVID-19 xuất viện sáng 18.2
Lên top