18 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới lây nhiễm trong cộng đồng

Một cơ sở khám chữa bệnh trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Mai Ngọc.
Một cơ sở khám chữa bệnh trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Mai Ngọc.
Một cơ sở khám chữa bệnh trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Mai Ngọc.
Lên top