17 nhân viên một khoa cấp cứu bệnh viện Mỹ cùng mang thai

9 trong số 17 nhân viên y tế mang bầu cùng thời điểm tại Khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt. Ảnh: CNN.
9 trong số 17 nhân viên y tế mang bầu cùng thời điểm tại Khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt. Ảnh: CNN.
9 trong số 17 nhân viên y tế mang bầu cùng thời điểm tại Khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt. Ảnh: CNN.
Lên top