1.660 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau trong 3 ngày Tết

Vẫn còn xảy ra những ca đánh nhau ngày Tết do bia rượu hoặc nguyên nhân khác.
Vẫn còn xảy ra những ca đánh nhau ngày Tết do bia rượu hoặc nguyên nhân khác.
Vẫn còn xảy ra những ca đánh nhau ngày Tết do bia rượu hoặc nguyên nhân khác.
Lên top