16 triệu đơn vị máu đã được hiến tặng trong 20 năm qua

Khu vực hiến máu tình nguyện những ngày có dịch COVID-19 vắng người.
Khu vực hiến máu tình nguyện những ngày có dịch COVID-19 vắng người.
Khu vực hiến máu tình nguyện những ngày có dịch COVID-19 vắng người.
Lên top