16 bệnh nhân mắc COVID-19 công bố khỏi bệnh, hơn nửa ca mắc phục hồi

Niềm vui của bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh
Niềm vui của bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh
Niềm vui của bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top