150 phút nội soi lấy hạt sabôchê "ngủ quên" 27 năm trong phế quản

Lên top