13 nữ công nhân nhập viện do ngộ độc khí amoniac

Khu vực nhà máy đá nơi công nhân hít phải khi gas phải nhập viện cấp cứu.
Khu vực nhà máy đá nơi công nhân hít phải khi gas phải nhập viện cấp cứu.
Khu vực nhà máy đá nơi công nhân hít phải khi gas phải nhập viện cấp cứu.
Lên top