13 học sinh tiểu học cấp cứu sau khi sập lan can trường

Các học sinh cấp cứu tại BV Việt Đức, Hà Nội. Ảnh VTV
Các học sinh cấp cứu tại BV Việt Đức, Hà Nội. Ảnh VTV
Các học sinh cấp cứu tại BV Việt Đức, Hà Nội. Ảnh VTV