12 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm bị "sờ gáy"

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên thị trường
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên thị trường