11 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Trịnh Thu.
Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Trịnh Thu.
Chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Trịnh Thu.
Lên top