1.000 ca ghép thận được thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện ca ghép thận thứ 1.000. Ảnh: Kim Oanh.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện ca ghép thận thứ 1.000. Ảnh: Kim Oanh.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện ca ghép thận thứ 1.000. Ảnh: Kim Oanh.
Lên top