10 tháng ròng rã cứu bệnh nhân ghép phổi nhiều lần "chết đi sống lại"

Đội ngũ y bác sĩ có mặt chúc mừng em Đức được ra viện. Ảnh: BVCC
Đội ngũ y bác sĩ có mặt chúc mừng em Đức được ra viện. Ảnh: BVCC
Đội ngũ y bác sĩ có mặt chúc mừng em Đức được ra viện. Ảnh: BVCC
Lên top