10 phụ nữ trong một gia đình bị ung thư vú

Cùng nhau vượt qua bệnh tật, 10 người phụ nữ này mang đến hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư vú. Ảnh: Fox News.
Cùng nhau vượt qua bệnh tật, 10 người phụ nữ này mang đến hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư vú. Ảnh: Fox News.
Cùng nhau vượt qua bệnh tật, 10 người phụ nữ này mang đến hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư vú. Ảnh: Fox News.
Lên top