10 ngày không ghi nhận ca mới mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Lên top