10 loại thực phẩm có thể cung cấp thêm năng lượng cho bạn

Các loại thực phẩm đã được chứng minh là giúp cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể. Ảnh minh hoạ: Thanh Ngọc.
Các loại thực phẩm đã được chứng minh là giúp cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể. Ảnh minh hoạ: Thanh Ngọc.
Các loại thực phẩm đã được chứng minh là giúp cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể. Ảnh minh hoạ: Thanh Ngọc.
Lên top