10 bệnh nhân vụ tai biến chạy thận về BV Bạch Mai đã “thoát hiểm“

Bệnh nhân Thuỳ Linh (23 tuổi) cho biết, đang chạy thận thì xuất hiện rét run, buồn nôn. Ngay trong đêm 29.5, bệnh nhân Linh nằm trong nhóm bệnh nhân đầu tiên được chuyển về Hà Nội. Hiện sức khoẻ bệnh nhân Linh đã ổn định nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi.
Bệnh nhân Thuỳ Linh (23 tuổi) cho biết, đang chạy thận thì xuất hiện rét run, buồn nôn. Ngay trong đêm 29.5, bệnh nhân Linh nằm trong nhóm bệnh nhân đầu tiên được chuyển về Hà Nội. Hiện sức khoẻ bệnh nhân Linh đã ổn định nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi.
Bệnh nhân Thuỳ Linh (23 tuổi) cho biết, đang chạy thận thì xuất hiện rét run, buồn nôn. Ngay trong đêm 29.5, bệnh nhân Linh nằm trong nhóm bệnh nhân đầu tiên được chuyển về Hà Nội. Hiện sức khoẻ bệnh nhân Linh đã ổn định nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi.