1 ngày 4000 lượt bệnh nhân đến khám ở BV Bạch Mai sẽ gửi xe ở đâu?