1 gia đình 13 người cùng đi từ Hưng Yên lên Hà Nội để tham gia hiến máu

Nhiều bạn trẻ đội mưa đến tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Công Thắng.
Nhiều bạn trẻ đội mưa đến tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Công Thắng.
Nhiều bạn trẻ đội mưa đến tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Công Thắng.
Lên top