Ý chí quản lý và quy luật thị trường

Hầu hết các siêu thị ở Hà Nội đều “cửa đóng then cài” ngày 1 Tết.  Ảnh: Thông Chí
Hầu hết các siêu thị ở Hà Nội đều “cửa đóng then cài” ngày 1 Tết. Ảnh: Thông Chí
Hầu hết các siêu thị ở Hà Nội đều “cửa đóng then cài” ngày 1 Tết. Ảnh: Thông Chí
Lên top