Xúc phạm gia đình Chí Tài, bị đám đông kéo đến trút giận!

Người hâm mộ đi viếng đám tang nghệ sĩ Chí Tài.
Người hâm mộ đi viếng đám tang nghệ sĩ Chí Tài.
Người hâm mộ đi viếng đám tang nghệ sĩ Chí Tài.
Lên top