Xử phạt thẳng tay mới bảo vệ được môi trường

Người dân xả rác bị ghi hình lại.
Người dân xả rác bị ghi hình lại.
Người dân xả rác bị ghi hình lại.
Lên top