Xử lý xe xả khói đen, nhưng thế nào là đen?

Hàng triệu xe máy cũ nát vẫn lưu hành, nhưng chưa hề có quy định kiểm soát khí thải xe máy. Ảnh: Nguyễn Huy
Hàng triệu xe máy cũ nát vẫn lưu hành, nhưng chưa hề có quy định kiểm soát khí thải xe máy. Ảnh: Nguyễn Huy
Hàng triệu xe máy cũ nát vẫn lưu hành, nhưng chưa hề có quy định kiểm soát khí thải xe máy. Ảnh: Nguyễn Huy
Lên top