Xử lý rác tốt để không phải xử lý người cản trở xe rác

Rác ùn ứ ở các quận huyện trên địa Hà Nội hôm 14.7. Ảnh: Tùng Giang.
Rác ùn ứ ở các quận huyện trên địa Hà Nội hôm 14.7. Ảnh: Tùng Giang.
Rác ùn ứ ở các quận huyện trên địa Hà Nội hôm 14.7. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top