Xử lý nhanh thủ tục cũng là kiến tạo

Phối cảnh cầu đường sắt đô thị bắc qua sông Hồng song song với cầu Long Biên.
Phối cảnh cầu đường sắt đô thị bắc qua sông Hồng song song với cầu Long Biên.