Xử lý nghiêm người vi phạm pháp luật và giải quyết bức xúc của dân

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN