Xử lý dứt điểm tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ

CEO Nguyễn Phương Hằng Ảnh: Anh Tú
CEO Nguyễn Phương Hằng Ảnh: Anh Tú
CEO Nguyễn Phương Hằng Ảnh: Anh Tú
Lên top