Xử hình sự- Thông điệp nghiêm khắc từ Tòa tối cao

Khai báo y tế gian dối, trốn cách ly, tung tin đồn và hàng loạt các hành vi sẽ bị xử lý hình sự theo hướng dẫn mới nhất của Tòa án Nhân dân Tối cao.
Khai báo y tế gian dối, trốn cách ly, tung tin đồn và hàng loạt các hành vi sẽ bị xử lý hình sự theo hướng dẫn mới nhất của Tòa án Nhân dân Tối cao.
Khai báo y tế gian dối, trốn cách ly, tung tin đồn và hàng loạt các hành vi sẽ bị xử lý hình sự theo hướng dẫn mới nhất của Tòa án Nhân dân Tối cao.
Lên top