Xót xa: 4 công ty lâm nghiệp tàn phá 22.000 ha rừng

Ngay trong dịp tết, ngay trước lễ trồng cây, lâm tặc vẫn mang trâu vào chở gỗ pơ mu trái phép trong những cánh rừng do Công ty Lâm nghiệp Krông Bông quản lý (Ảnh: T.X/LĐO)
Ngay trong dịp tết, ngay trước lễ trồng cây, lâm tặc vẫn mang trâu vào chở gỗ pơ mu trái phép trong những cánh rừng do Công ty Lâm nghiệp Krông Bông quản lý (Ảnh: T.X/LĐO)
Ngay trong dịp tết, ngay trước lễ trồng cây, lâm tặc vẫn mang trâu vào chở gỗ pơ mu trái phép trong những cánh rừng do Công ty Lâm nghiệp Krông Bông quản lý (Ảnh: T.X/LĐO)
Lên top