Xót tiền dân

Tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng - Định Công tới Giải Phóng (thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội).   Ảnh: Anh Cường
Tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng - Định Công tới Giải Phóng (thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Anh Cường
Tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng - Định Công tới Giải Phóng (thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Anh Cường
Lên top