Xóa tình trạng văn bản pháp luật “áp dụng thế nào cũng được”

Lên top