Xóa sổ BOT vô lý - cần câu trả lời công bằng cho dân

Thêm một lần nữa, Hà Nội có kiến nghị đòi “xóa sổ” Trạm thu giá Bắc Thăng Long- Nội Bài. Ảnh: HNM
Thêm một lần nữa, Hà Nội có kiến nghị đòi “xóa sổ” Trạm thu giá Bắc Thăng Long- Nội Bài. Ảnh: HNM
Thêm một lần nữa, Hà Nội có kiến nghị đòi “xóa sổ” Trạm thu giá Bắc Thăng Long- Nội Bài. Ảnh: HNM