Xin trao đổi với đại biểu Phương về chuyện cấm để xe dưới hầm

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình). Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình). Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình). Ảnh: Quochoi.vn
Lên top