Xin nhắc lại lời hứa chịu trách nhiệm của Chủ tịch Chu Ngọc Anh

Ông Chu Ngọc Anh kết luận cuộc họp ngày 28.1 Ảnh LDO
Ông Chu Ngọc Anh kết luận cuộc họp ngày 28.1 Ảnh LDO
Ông Chu Ngọc Anh kết luận cuộc họp ngày 28.1 Ảnh LDO
Lên top