Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xin nghiêng mình, những Lục Vân Tiên đường phố

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Việt.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Việt.