Xin hỏi Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể về "tất cả hàng hóa đều là thiết yếu"

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tuyên bố tất cả hàng hóa đều là thiết yếu. Ảnh: LDO
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tuyên bố tất cả hàng hóa đều là thiết yếu. Ảnh: LDO
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tuyên bố tất cả hàng hóa đều là thiết yếu. Ảnh: LDO
Lên top