Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xin hiến kế cho Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ