Xin Chào, Con Cưng, 100 USD và quyết tâm của Thủ tướng