Xin bộ trưởng hãy là người tiếp thị!

Người dân xã Tráng Việt (Mê Linh - Hà Nội) phải vứt bỏ hàng chục, thậm chí cả trăm tấn củ cải trắng, do không tiêu thụ được. Ảnh: Đăng Khoa
Người dân xã Tráng Việt (Mê Linh - Hà Nội) phải vứt bỏ hàng chục, thậm chí cả trăm tấn củ cải trắng, do không tiêu thụ được. Ảnh: Đăng Khoa
Người dân xã Tráng Việt (Mê Linh - Hà Nội) phải vứt bỏ hàng chục, thậm chí cả trăm tấn củ cải trắng, do không tiêu thụ được. Ảnh: Đăng Khoa