Xét kỷ luật thầy giáo bán khẩu trang: Thật kỳ cục

Cô giáo đăng ảnh học trò đeo khẩu trang giấy bị kỷ luật, giờ thầy giáo bán khẩu trang cho học trò cũng bị lập biên bản xử lý... Nhưng để làm gì?
Cô giáo đăng ảnh học trò đeo khẩu trang giấy bị kỷ luật, giờ thầy giáo bán khẩu trang cho học trò cũng bị lập biên bản xử lý... Nhưng để làm gì?
Cô giáo đăng ảnh học trò đeo khẩu trang giấy bị kỷ luật, giờ thầy giáo bán khẩu trang cho học trò cũng bị lập biên bản xử lý... Nhưng để làm gì?
Lên top