Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xe Lexus, đồng hồ Rolex, rượu Maccalan trăm triệu