Xe container: Tử thần không hề báo trước

Kích thước lớn, tải trọng nặng, ít khi phanh gấp do sợ lật xe, và có tới 4 “điểm mù” trước, sau và xung quanh mà tài xế không thể nhìn thấy, container quả thực là một thứ hung thần.
Kích thước lớn, tải trọng nặng, ít khi phanh gấp do sợ lật xe, và có tới 4 “điểm mù” trước, sau và xung quanh mà tài xế không thể nhìn thấy, container quả thực là một thứ hung thần.
Kích thước lớn, tải trọng nặng, ít khi phanh gấp do sợ lật xe, và có tới 4 “điểm mù” trước, sau và xung quanh mà tài xế không thể nhìn thấy, container quả thực là một thứ hung thần.
Lên top